Kent Lights Nr. 1 (White)
Kent Lights Nr. 1 (White)
Nicotine:
0.1 mg
Tar:
1 mg
PRICE: USD36.50

3 CARTONS MINIMUM

Kent Blue Futura Nr. 8
Kent Blue Futura Nr. 8
Nicotine:
0.6 mg
Tar:
8 mg
PRICE: USD38.40

3 CARTONS MINIMUM

Kent Super Lights Nr. 4 (Neo)
Kent Super Lights Nr. 4 (Neo)
Nicotine:
0.4 mg
Tar:
4 mg
PRICE: USD38.40

3 CARTONS MINIMUM

Kent Nanotek Infina 2.0 (White)
Kent Nanotek Infina 2.0 (White)
Nicotine:
0.1 mg
Tar:
1 mg
PRICE: USD39.10

3 CARTONS MINIMUM

Kent Nanotek Neo 2.0 (Silver)
Kent Nanotek Neo 2.0 (Silver)
Nicotine:
0.4 mg
Tar:
4 mg
PRICE: USD39.10

3 CARTONS MINIMUM

Kent Dual Mix
Kent Dual Mix
Nicotine:
Tar:
PRICE: USD40.00

3 CARTONS MINIMUM

Kent Feel Fresh
Kent Feel Fresh
Nicotine:
Tar:
PRICE: USD40.00

3 CARTONS MINIMUM

Kent Mode Nr. 4
Kent Mode Nr. 4
Nicotine:
0.4 mg
Tar:
4 mg
PRICE: USD40.00

3 CARTONS MINIMUM

Kent Mode Nr. 6
Kent Mode Nr. 6
Nicotine:
0.6 mg
Tar:
6 mg
PRICE: USD40.00

3 CARTONS MINIMUM

Kent Switch Menthol
Kent Switch Menthol
Nicotine:
0.3 mg
Tar:
4 mg
PRICE: USD40.75

3 CARTONS MINIMUM

Kent Nr. 6 (Spectra)
Kent Nr. 6 (Spectra)
Nicotine:
0.5 mg
Tar:
6 mg
PRICE: USD34.00

3 CARTONS MINIMUM

sold out